Trans Support / Oferta / Audyty kontrolne

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy Wasi pracownicy zarządzający transportem lub sami kierowcy wykonują swoją pracę zgodnie z obowiązującym prawem, zlećcie nam przeprowadzenie AUDYTU.

Tylko taka forma oceny wewnętrznej ujawni wszystkie nieprawidłowości zanim zrobią to służby kontrolne. Prawidłowo przeprowadzony audyt pozwoli na opracowanie właściwego systemu pracy i płacy. Odpowiednio opracowane i wdrożone procedury pozwolą na wyeliminowanie w przyszłości najczęściej popełnianych błędów, w wyniku których mogą zostać nałożone sankcje w postaci decyzji administracyjnej wydanej przez PIP lub ITD.

Celem audytu jest opracowanie właściwych rozwiązań na przyszłość, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność firmy transportowej na rynku oraz uchronić się przed roszczeniami pracowniczymi i związanymi z nimi karami.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wykonanie AUDYTU, usługa ta zostanie wykonana zgodnie z wszelkimi zasadami i procedurami realizowanymi przez instytucje kontrolne.

Cena audytu jest uzależniona od potrzeb klienta, zakresu sprawdzanej dokumentacji oraz analizowanego czasookresu, liczby kierowców, czasu w jakim powinien zostać zrealizowany.

Audyt obejmuje m.in:

  • kontrolę ewidencji czasu pracy
  • analizę zapisów na tarczach tachografu oraz danych cyfrowych dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków
  • sprawdzenie treści regulaminu pracy i płacy lub obwieszczenia
  • analizę dokumentacji pracowniczej m.in. zawartej umowy o pracę oraz kompletności teczek osobowych kierowców
  • sprawdzenie uprawnień i innej wymaganej dokumentacji niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • kontrolę dokumentacji wymaganej do wykonywania zawodu przewoźnika oraz niezbędnej do wykonywania określonego charakteru przewozów
  • sprawdzenie dokumentacji powiązanej z pojazdami będącymi w dyspozycji przedsiębiorstwa

Po wykonaniu audytu otrzymujecie Państwo wykaz stwierdzonych nieprawidłowości wraz z sposobem ich usunięcia. Wdrażamy odpowiednie procedury i szkolimy pracowników w celu wyeliminowania popełnianych błędów. W ramach obowiązujących przepisów uzupełniamy brakującą dokumentację.

Audyt przeprowadzany jest w siedzibie przedsiębiorcy w obecności właściciela firmy lub osoby przez niego upoważnionej. Firma "Trans Support" zobowiązuje się na piśmie do zachowania w tajemnicy wyników audytu oraz informacji zawartych w dokumentach na podstawie, których przeprowadzano audyt.