Świadczymy usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem z zakresu:

  • przepisów prawa obowiązujących w transporcie drogowym,
  • prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
  • przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, czasu jazdy przerw i odpoczynków,
  • warunków transportu drogowego w zależności od przewożonego ładunku,
  • kontroli w przedsiębiorstwie - praw i obowiązków kontrolowanego i kontrolującego,
  • możliwości ułożenia programu szkolenia w zależności od potrzeb klienta.

Sprawdź także: