Świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorców w zakresie

  • zasad podejmowania działalności transportowej,
  • wymagań dla określonego rodzaju przewożonego ładunku,
  • analizy stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń,
  • odwołań od nałożonej decyzji,
  • układania regulaminów pracy i płacy,
  • sporządzania zakresu obowiązków,
  • aktualizacji wiedzy z zakresu przepisów obowiązujących w transporcie,
  • sporządzania umów o pracę.

Sprawdź także: